NAV Veszprém Vármegyei AVI

Dienststellennummer
HU631000
Name
NAV Veszprém Vármegyei AVI
Adresse
Straße
Brusznyai Á. 22-26.
Ort
8200 Veszprém
Land
Ungarn
Telefon
+36/88/577-300
E-Mail
veszpremavig@nav.gov.hu
Abfertigungsarten (Ausfuhr)
Straße
Eisenbahn
Abfertigungsarten (Ausgang)
Straße
Eisenbahn
Vorgesetzte Dienststelle
NAV Fellebbviteli Igazgatósága
Kategorie
Ausfuhrzollstelle Ungarn
Ausgangszollstelle Ungarn
Letzte Änderung

Weitere Informationen auf der Seite der Europäischen Kommission